Välkommen till Incuro !

Sedan 1 juli 2010 verkar Medifys under namnet Incuro AB.

Incuro är en klinik med specialisering inom idrotts- och motionsskador.                                                                       Till oss kan du vända dig med allehanda värk från muskler och leder.

Med dina individuella förutsättningar och aktivitetsnivå i åtanke behandlas dina aktuella smärttillstånd med skonsamma och vetenskapliga tekniker.

I samband med detta erhåller du även rådgivning om hur du kan förebygga framtida besvär.